Kontakt

Libra Acoustics
e: libra.acoustics@gmail.com
+386 41 954902

 

CLD-180 Absorpcijski oblak

Za eliminacijo direktnih odbojev v točki poslušanja, eliminacijo zvočnih resonanc v prostoru, omiljevanje pojava t.i. stoječih valov, za zmanjševanje odmevnega časa. več>>

D-1 deflektor

Dvodimenzionalno razprševanje odbojev zvoka po prostoru. Eliminira problem direktnih zvočnih odbojev od stropa in prispeva k čistejšemu, naravnejšemu zvoku. več>>

P-50 P-100 Panelni absorber

Zelo učinkovit širokopasovni absorpcijski modul za stensko in podstropno montažo. Zavzema relativno zelo malo prostora za razliko od vseh drugih učinkovitih rešitev. Enostaven za montažo kot tudi premontažo. več>>

Slovar pojmov v akustiki

Absorpcija zvoka

Absorpcija zvoka je sposobnost materialov, objektov, da del zvočne energije spremenijo v toploto in tako zmanjšajo ali popolnoma izničijo zvočno energijo, ki bi se sicer odbila nazaj v prostor. Absorbcijska sposobnost materiala na celotnem frekvenčnem spektru ni enaka, nanjo vplivajo tudi oblika, velikost, lokacija in način montaže absorbcijskega materiala oziroma absorbcijskega modula.

Koeficient absorpcije

Je del zvočne energije, ki se od objekta oziroma materiala ne odbije. Znaša med 0 in 1 in varira s frekvenco in kotom pod katerim zvok udari v objekt. Enota zvočne absorpcije je SABIN. Kvadratni čevelj odprtega okna ima absorpcijo 1 Sabin. Ostali materiali imajo koeficient med 0 (popolnoma reflektiven oz. odbojen material) in 1 (popolna absorpcija).

Akustično blago

Je pravzaprav akustično transparentno blago, ki se v akustiki uporablja za prekrivanje absorpcijskih materialov in tudi kot dekoracija. Pomembno je, da prepušča zvok (celoten frekvenčni spekter) – pomembna je vrsta tkanja in material. 

Comb filter

Je popačenje zvoka, ki nastane, ko se neka zvočna informacija v prostoru sreča z svojo nekoliko zakasnjeno repliko. Rezultat so pozitivne in negativne interference v frekvenčnem spektru seštevka obeh. Pojav na linearni frekvenčni skali izriše glavniku podobno podobo, od tod tudi ime.

Decibel

Je enota, ki opisuje razmerje med dvema količinama, ki sta proporcionalni moči, energiji ali intenziteti. SPL (zvočni pritisk) v decibelih (dB) je enak desetkratniku naravnega logaritma razmerja kvadrata zvočnega pritiska deljenega s kvadratom referenčnega zvočnega pritiska (v akustiki se uporablja referenčen zvočni pritisk dvajsetih mikro Pascalov)

Difuzija zvoka

Je razprševanje zvočnih valov v naključne smeri. Konveksna – izbočena površina se na primer obnaša kot difuzor. Idealni difuzor smer odbitih zvočnih valov spremeni tako, da imamo občutek, da zvok prihaja iz vseh smeri z enako energijo.

Difuzor

Je akustični modul izdelan tako, da razpršuje odboje zvoka.

Poznamo principa 2D in 3D difuzorjev.

Direkten zvok

Je zvok, ki ga slišimo direktno iz izvora in ni odbit od nobene površine. Je veliko “čistejši” od zvoka, kateremu se poleg direktnega prištevajo še odboji.

Echo (eho)

Je zvok, ki prispe do ušes z zamudo glede na direkten zvok. V primerjavi z reverberacijo, ki jo tvori seštevek različnih odbojev zvoka, je razločnejši.

Faza

Faza je neka konkretna točka na valu, ki doseže določeno točko v prostoru v določenem momentu. Fazo merimo v stopinjah pri čemer 360 stopinj predstavlja 1 cikel vala.

Flutter echo

Je kratek akustični eho, ki nastane med dvema vzporednima ravnima površinama. Zmanjšuje razumljivost govora in čistost zvoka na splošno. Najizrazitejši je v ozkih, dolgih prostorih.

Frekvenca in valovna dolžina

V akustiki pomeni število celih zvočnih valov, ki preidejo dano točko v danem času. Meri se v Hertzih (Hz) oziroma ciklih na sekundo. Frekvenca se v akustiki ponavadi nanaša na višino tona.

Valovna dolžina (m) = hitrost zvoka (m/s) /  frekvenca (Hz)

Fundamentalna resonančna frekvenca prostora

Je ena (najnižja) od treh osnovnih resonanc oziroma resonanc prvega reda - modalnih resonanc, ki jih določajo osnovne dimenzije prostora, torej razdalje med vzporednimi si stenami. Te resonance se dostikrat pojavljajo na zelo nizkih frekvencah in zahtevajo posebno pozornost pri akustični obdelavi prostora. 

Gluha soba

Je prostor z relativno veliko količino zvočne absorpcije in posledično kratkim odmevnim časom. Nek prostor je smiselno akustično obdelati na ta način le, ko imamo na razpolago zelo majhen prostor za snemanje vokala ali pa studijsko kontrolno sobo manjšo od 3x3 metre.

Hitrost zvoka (c)

Hitrost zvoka (c) pri 15 stopinjah celzija in nadmorski višini 0 metrov znaša 341 m/s. 

Helmholz resonator

Je aktivni, uglašeni akustičnii modul, ki deluje na relativno ozkem pasu nizkofrekvenčnega spektra. Deluje po principu dušenja zvočne resonance, ki nastane v objektu relativno majhnega volumna z odprtino.

Jakost zvoka

Je desetkratnik naravnega logaritma razmerja količine, ki je proporcionalna moči ali energiji, deljen z referenčno količino iste vrste. Tako dobljena količina je izražena v decibelih (dB). Jakost zvoka upada s kvadratom razdalje od izvora zvoka.

Mikrofon

Je pretvornik akustične energije v mehansko in nato v električno. Zvok se tako pretvori v šibak električni signal, ki ga nato lahko ojačamo, električno modificiramo in/ali posnamemo.

Odmevni čas (RT)

Odmevni čas (RT60) je čas potreben, da se jakost zvoka zmanjša za 60 dB potem ko izvor zvoka prekinemo. Je osnovna akustična lastnost prostora, odvisna le od dimenzij prostora in količine absorpcije v prostoru. Močno vpliva na čistost zvoka v prostoru in posledično na razumljivost govora.

Prvi, direktni odboji zvoka

Prvi odboji oziroma odboji zvoka prvega reda so tisti, ki pridejo do ušes kmalu za direktnim zvokom. So glasnejši od ostalih odbojev. Višjega reda ko je odboj, dlje je potoval do nas in je zato tudi tišji. Odboji višjih redov pomešani skupaj tvorijo reverberacijo.

Razumljivost govora

Je sposobnost poslušalca da razločno sliši in pravilno razume verbalno sporočilo. V učilnicah in konferenčnih dvoranah z visokim stropom in trdimi vzporednimi stenami je razumljivost govora velik problem. Zvok se nebrzdano odbija od sten, stropa in tal, rezultat tega pa je, da slušatelji govor težko razumejo. Frekvenčni center govora je med 250 in 4000 hertzi.

Sweetpoint - Referenčna točka poslušanja

Je točka ali ožje območje, kjer v studijski kontrolni sobi sedi avdijo inženir. Akustična obdelava prostora naj bi bila tej točki prilagojena.

SPL (sound pressure level)

Je jakost pritiska zraka, ki ga proizvede izvor zvoka. Izražen je v decibelih in definira glasnost. Povečanje SPL-a za 10 dB pomeni dvojno glasnost.

Subwoofer

Je zvočnik narejen izključno za predvajanje nizkih frekvenc zvoka. Pravi subwoofer naj bi bil sposoben reproducirati tudi frekvence med 20 in 40 Hz. Na trgu je veliko subwooferjev, ki si tega imena ne zaslužijo.

Vocal booth

Je prostor namenjen snemanju vokala in je svojemu namenu primerno akustično obdelan.

Zvok - zvočno valovanje

Je nihanje zraka in drugih materialov v slišnem frekvenčnem spektru. 

Zvočnik

Je elektro-akustični pretvornik, ki pretvarja električne signale v akustično energijo.

Zvočna izolacija

Zvočna izolacija služi preprečevanju zvočne poti od izvora zvoka do določene točke. Največkrat je zaradi svoje velike mase najboljša izbira beton ali kombinacija večih betonskih plošč in praznih prekatov. 

Ponavadi je zvočna izolacija potrebna pri preprečevanju prehajanja zunanjega hrupa v prostor ali pa, ko želimo preprečiti prehajanje zvoka iz enega prostora v drug prostor, na primer iz studijske kontrolne sobe v snemalni studio.

 

Kontakt

Libra Acoustics
Email: libra.acoustics@gmail.com
GSM: +386 41 954902 
RocketTheme Joomla Templates